Lid worden?

Wilt u lid worden van onze rijvereniging? Meld u zich dan aan via het onderstaand formulier.

  De heerMevrouw
  JaNee Om officiële wedstrijden te kunnen rijden heeft u een startpas nodig
  JaNee
  JaNee Deze kun je zelf aanvragen bij de KNHS
  JaNee Verplicht bij eerste lidmaatschap gezin
  Voorwaarden Landelijke Rijvereniging Prins Maurits

  • Het lidmaatschap is geldig voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie vóór 20 november van het lopende jaar.
  • De vereniging heeft het recht het lidmaatschap te beëindigen, wanneer de in rekening gebrachte kosten niet worden voldaan.
  • Paarden en pony’s moeten eens per jaar geënt zijn tegen influenza.
  • Aanvrager is op de hoogte van het verplicht dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm bij het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen.
  • Bij niet naleving hiervan kunnen leden geweigerd worden bij door de vereniging georganiseerde evenementen.
  • Aanvrager verklaart te weten dat het meedoen aan door de vereniging georganiseerde evenementen altijd voor eigen risico is en verklaart daarmee in te stemmen.
  • Van alle leden of de ouders van de minderjarige leden wordt een actieve deelname verwacht bij het verrichten van hand- en spandiensten, zoals bij de organisatie van wedstrijden/evenementen of het opbouwen van parcoursen.