Activiteit

14 juli 2024

Update!! LR Prins Maurits KNHS Indoor Selectiewedstrijd Dressuur Kring West Brabant seizoen 2018/2019

Beste ruiter,

Eerder hebben wij aangekondigd dat er een wedstrijdweekend zal worden gehouden op Den Goubergh te Roosendaal in het weekend van 5 tot en met 7 oktober 2018 en hiervoor ook het inschrijfsysteem geopend. Helaas moeten wij u meedelen, dat door het niet nakomen door Den Goubergh van de gemaakte afspraken, wij hebben moeten besluiten om enkele wijzigingen door te voeren in de uitvoering van deze wedstrijd.

Allereerst is de locatie van deze wedstrijd gewijzigd. De nieuwe locatie zal dit weekend het Ruitersportcentrum West-Brabant te Wouwse Plantage zijn.

Door de beschikbaarheid en mogelijkheden van deze locatie, hebben wij helaas ook het programma van de te verrijden klasses moeten wijzigen.

Vrijdag 5 oktober wordt geheel geannuleerd. Op deze dag zal er geen wedstrijd plaatsvinden.

Zaterdag 6 oktober zullen vanaf 17 uur de selecties van de klasses Z1, Z2 en ZZ-Licht worden verreden. Er is mogelijkheid voor het rijden van 1 proef.

Z1 proef 23

Z2 proef 27

ZZ-Licht proef 31

Zondag 7 oktober zullen vanaf 9 uur de selecties van de klasses B tot en met M2 worden verreden.

Ook op deze dag is er alleen de mogelijkheid voor het rijden van maar 1 proef.

B proef 3

L1 proef 7

L2 proef 11

M1 proef 15

M2 proef 19

Door bovenstaande wijzigingen en de beperkte mogelijkheid om per combi slechts eenmaal te starten dit weekend komt het clubkampioenschap 2018 voor Prins Maurits te vervallen.

De huidige inschrijvingen zullen worden omgezet naar deze data indeling van het programma. Indien men het verschuldigde inschrijfgeld al heeft gestort voor meerdere proeven, wordt het te veel aan inschrijfgeld zo spoedig mogelijk teruggestort. Indien men door deze indeling van het programma onverhoopt niet mee kan doen, kan men zich tot 28 september (kosteloos) annuleren. Annuleringen na 28 september zullen worden doorberekend.

De volgorde van de te verrijden klasses staat nog niet vast en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de benaderde jury’s (door wijzigingen in het programma moeten de jury’s ook opnieuw worden ingedeeld) en het aantal inschrijvingen in de klasses.

Dinsdag 18 september wordt de inschrijfmodule van mijnknhs.nl voor ons aangepast en zal het aangepaste programma zichtbaar zijn.

Helaas hebben wij deze maatregelen door overmacht moeten nemen, maar wij zijn overtuigd dat het een succesvol wedstrijdweekend zal worden door de aangeboden hulp van Ruitersportcentrum West-Brabant en het KNHS.

Via mijnknhs.nl kunt u zich opgeven voor deze wedstrijd. De startgelden van € 12,50 per proef dient uiterlijk op 30 september 2018 op onze Rabobank rekeningnummer NL59RABO0144307251 te zijn bijgeschreven, onder vermelding van uw naam, klasse en naam van het paard. Alleen als het geld is bijgeschreven zult u op de startlijst worden geplaatst en heeft u recht om tijdens deze wedstrijd te

starten. Tot en met 28 september 2018 kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het startgeld voor de ingeschreven proeven verschuldigd.

Op de website van Kring West Brabant en KNHS regio Noord-Brabant kunt u de datums vinden van de overige KNHS Selectie Indoor wedstrijden. Op www.knhs.nl kunt u alle regels omtrent deelname aan selectiewedstrijden lezen.

Onze welgemeende excuses voor bovenstaande wijzigingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons via info@lrpm.nl bereiken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van rijvereniging Prins Maurits

Terug naar home