Activiteit

26 mei 2024

Outdoorlessen 2017

Afgelopen 2 jaar is de animo voor de gratis Outdoorlessen sterk teruggelopen. Jan verzorgde de clublessen op zijn eigen locatie, gaf de lessen gratis en was altijd aanwezig. Het is heel vaak voorgekomen dat hij aanwezig was c.q. deze avond vrij hield van zijn reguliere lessen, maar dat er niemand kwam opdagen. Vanaf komend seizoen zullen de gratis lessen niet meer worden gegeven. Men kan zich wel via info@lrpm.nl opgegeven om eventuele clublessen te volgen tegen een kleine eigen bijdrage van € 10,– per keer max. 3 ruiters in een uur, bij genoeg animo zal er dan een rooster worden opgesteld.

Terug naar home